Κεντρική      Sitemap            Προφίλ            Νέα & Ανακοινώσεις      Πιστοποιητικά      Ελλ.      Eng.           


  Αναζήτηση
Νέα
 

Η METALLO Group ''τρέχοντας'' πάντα μπροστά από τις ανάγκες των πελατών της και διαπιστώνοντας τα κενά σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας ανακοινώνει μία ακόμα νέα και σημαντική συνεργασία με την εταιρία "Λιόντος & Συνεργάτες".
Η εταιρία είναι ηγέτης στο χώρο της και εκτός των άλλων, αντιπροσωπεύει το σύστημα ANSYS και ταυτόχρονα παρέχει υπεργολαβικές υπηρεσίες μέσω αυτού.
Το ANSYS είναι το πρωτοπόρο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων (ΡΕΑ)
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο ανάλυσης με
πεπερασμένα στοιχεία, σε οποιαδήποτε βιομηχανική ή κατασκευαστική
εφαρμογή.
Μερικές από τις εφαρμογές του είναι:
•  Τα μεγάλα δομοστατικά και ειδικά έργα
•  Τα μηχανολογικά
•  Οι σιδηρόδρομοι
•  Η μετάδοση ισχύος
•  Η παραγωγή ενέργειας
•  Τα ηλεκτρονικά είδη
•  Η αεροδιαστημική
•  Η αυτοκινητοβιομηχανία
•  Η βιοϊατρική.